Loại Mua vào Bán ra
CAD 18227.24 18631.21
CHF 23317.12 23785.88
EUR 27109.7 27447.23
GBP 30391.64 30878.87
JPY 201.03 204.88
THB 673.56 701.67
USD 22690 22760